“DOMUSDELA voegt iets waardevols toe aan Eindhoven”

Hoewel het vertrek uit de binnenstad moeilijk was, zijn de Augustijnen nu vooral heel content met de nieuwe bestemming van de door hun zo geliefde plek. Datgene wat DELA beoogt met DOMUSDELA past bij wat de paters er decennialang hebben gedaan. “Het verleden wordt niet afgesloten, maar gaat op een nieuwe, andere manier door. Dat is heel waardevol,” aldus pater Louis Mulder, die van het begin af aan betrokken was bij het project.

Afstand nemen

De Augustijnen zijn ervan overtuigd dat een plek van bezinning en ontmoeting, een belangrijke aanvulling is voor de bruisende technologiestad die Eindhoven is. “Hoe boeiend die ontwikkeling ook is, techniek is maar een deel van de hele mens. We hebben ook behoefte om af en toe afstand te nemen. Tot rust te komen en na te denken over waarom zijn we hier zijn op deze wereld - en heel concreet hier in Eindhoven. Dat is essentieel. Bij mijn pastorale werk heb ik geleerd dat, hoe interessant zaken als technologische groei en winst ook zijn, als mensen ziek worden en de dood op zich af zien komen, zijn dit soort dingen helemaal niet zo belangrijk meer.”

Op een eigentijdse manier

Pater Mulder benadrukt dat mensen sociale wezens zijn die behoefte hebben aan elkaar en aan ontmoeting. “DOMUSDELA is een plek, midden in de stad, die alle mogelijkheid biedt in te spelen op datgene wat ten diepste bij mensen leeft. Het is een heel geschikte locatie om op de meest uiteenlopende manieren aandacht te besteden aan zingevingsvragen. Dat sluit op een eigentijdse manier aan, op het werk dat wij hier hebben gedaan.”

Cadeautje

De Augustijnen zijn heel dankbaar dat hun gedachtengoed zo voortleeft, ondanks dat de orde in Nederland langzaam uitsterft. “Wij vonden het aanvankelijk heel erg dat we hier moesten vertrekken. Juist omdat we die behoefte aan verdieping ervaren, en er ook wat in zouden willen betekenen. Maar wij zijn niet meer in staat ons ervoor in te zetten. Wij zijn te oud geworden en er is helaas geen nieuwe aanwas meer.” Om toch nog enige invloed op de toekomst van ‘hun’ gebied te kunnen houden, realiseerden de paters zich dat ze niet te lang meer moesten wachten met de verkoop van hun bezittingen. De belangstelling van DELA voor het gebied hebben ze als een soort cadeautje ervaren. “DELA bleek meteen oren te hebben naar onze wens dat iets van ons werk hier zou blijven weerklinken. Ook de gemeente Eindhoven en provincie Brabant waren bereid met ons mee te denken.” Dat maakte het vertrek zeker makkelijker. Ook al omdat de paters de gelegenheid kregen gezamenlijk te verhuizen naar een nieuwe comfortabele plek. “Want hoe belangrijk gebouwen ook zijn, uiteindelijk ging het ons erom dat we samen zouden kunnen blijven.”

Weerspiegeling

Louis Mulder ging regelmatig kijken naar de werkzaamheden. Met een blauwe bouwhelm op, liep hij rond, om te bekijken hoe de ruimtes die tientallen jaren voornamelijk toegankelijk waren voor de Augustijnen, een heel nieuwe uitstraling kregen. Vooral het opengooien van de gebouwen naar de stad toe, vindt hij en de andere paters geweldig. “Het is een mooie fysieke weerspiegeling van hoe wij proberen te leven. Dat vinden we echt heel mooi.”

Voorrecht

Maar er is nog een andere manier waarop de paters aanwezig blijven op DOMUSDELA. Het kerkhof op de binnenplaats blijft bestaan. “Dat is voor ons een gevoelige plek, waar veel dierbare Augustijnen liggen. Inmiddels zijn dat er zo’n 170. Wij zijn nu nog met dertien over en we hebben afgesproken dat wij daar ook begraven zullen worden. Als de laatste Augustijn van Nederland ter aarde is besteld, blijft het graf nog zo’n tien tot vijftien jaar liggen, voordat het wordt geruimd. DELA heeft zich bereid verklaard tot die tijd voor het graf te zorgen. Het geeft een goed gevoel dat wij dus nog een tijdje – onder de grond – aanwezig mogen blijven. Het is een voorrecht dat we op die unieke plek hebben mogen werken en leven en uiteindelijk rusten. We zijn dankbaar dat ons dat is gegund.”

Vrienden van Domusdela

Neem contact op
Neem contact op
Bellen 040 760 1755 Bellen 040 760 1755 Mailen welkom@domusdela.nl