Huisreglement

Fijn dat u er bent! Wij hebben huisregels opgesteld voor uw en onze veiligheid. Door gast te zijn bij DOMUSDELA, gaat u hiermee akkoord. De belangrijkste huisregels die binnen DOMUSDELA gelden zijn:

 • U volgt altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op. Heeft u een klacht, neem dan contact op met de directie van DOMUSDELA via telefoonnummer 040 – 7601755 of via mail welkom@domusdela.nl

 • Iedereen die zich binnen DOMUSDELA bevindt, gaat akkoord met de opnames van onze beveiligingscamera’s.

 • Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld een brand altijd bij de receptie en/of activeer de dichtstbijzijnde brandmelder.

 • Verlaat bij brandalarm direct het pand en maak geen gebruik van de liften.

 • Het is absoluut verboden om kaarsen aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar.
  De brandmeldinstallatie wordt direct geactiveerd.

 • Het afplakken van de rookmelders is ten strengste verboden.

 • Als de brandmeldinstallatie afgaat door nalatigheid van uw kant, dan zijn de kosten hiervan voor uw rekening.

 • Het is verboden om verdovende middelen te gebruiken, te verhandelen of bij u te hebben.

 • Houd rekening met de andere gasten. Draai geen harde muziek, vertoon geen onhebbelijk gedrag en maak geen lawaai.

 • Parkeren mag alleen in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en niet op het binnenplein. Rouwauto’s en trouwauto’s zijn wel toegestaan. Als wij u vragen om uw auto te verplaatsen en u doet dit niet, dan wordt uw auto op uw kosten verwijderd.

 • Lever gevonden voorwerpen alstublieft in bij de receptie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of ons personeel, is niet aansprakelijk voor letsel en/of materiële of immateriële schade die u oploopt op deze locatie.

 • Wij stellen u aansprakelijk en/of wij doen aangifte bij de politie, als:
  - u zich niet aan deze regels houdt, en/of
  - bij beschadiging, vernieling of vermissing van onze eigendommen.

 • Als u nog in DOMUSDELA aanwezig bent en wij constateren een van bovenstaande punten, dan moet u het pand onmiddellijk verlaten.

 • Nooduitgangen mogen niet als normale in- en uitgangen gebruikt worden.

 • DOMUSDELA is een rookvrije locatie. Roken is alleen buiten toegestaan, doe peuken in de daarvoor bestemde asbakken.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van DOMUSDELA.

Wij wensen u een prettig verblijf in DOMUSDELA toe.

Laatst gewijzigd: 26-07-2023

Vrienden van Domusdela

Neem contact op
Neem contact op
Bellen 040 760 1755 Bellen 040 760 1755 Mailen welkom@domusdela.nl