De stad heeft plekken van rust nodig

Erik van Merrienboer is als gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor Ruimte en Wonen. In zijn portefeuille ook het Ontwikkelbedrijf, samen met programma Erfgoed verantwoordelijk voor grote erfgoedcomplexen. De provincie Noord-Brabant draagt € 2,3 miljoen bij aan de restauratie van de Paterskerk, het Augustianium en de Studentenkapel. Daarnaast verstrekt de provincie voor de gehele herontwikkeling een lening aan DELA voor bedrag van € 5 miljoen.

High tech
“Wat ik heel krachtig vind is dat de paters Augustijnen, DELA, gemeente en provincie het samen aandurfden zoiets moois en waardvols de toekomst in te brengen. Eindhoven associëren we met high tech, innovatie, Brainport en alles wat daar mee te maken heeft, maar de stad heeft ook plekken van rust nodig. Ik vind het heel mooi dat zo’n gesloten complex met het groen dat erbij hoort, nu toegankelijk is voor iedereen. Een prachtige plek waar je met herbestemming leegstand kunt voorkomen op een bijzondere plek en op een bijzondere manier.”

De verhalen van vroeger vertellen

“Naar de toekomst brengen”, vervolgt Van Merrienboer, “is de plek bereikbaar maken voor iedereen. Dat is een eis van ons al provincie: als we gemeenschapsgeld investeren, moet de gemeenschap daar ook iets van merken. Hier is dat prachtig gelukt. Tijdens GLOW bijvoorbeeld zijn tienduizenden mensen dwars door het gebouw heen gelopen. Dat is toch prachtig? En we willen de verhalen van vroeger vertellen en zorgen dat die verbonden zijn met onze tijd. Alles moet kloppen. Het was heel makkelijk geweest om in de Paterskerk, Augustianium en kapel bijvoorbeeld iets commercieels te vestigen zoals een supermarkt of een casino. Qua ruimte had dat gekund, maar die invulling past niet bij wat het was. Dat geldt wel voor de invulling waar DELA voor kiest, namelijk een plek waar mensen kunnen nadenken, geïnspireerd raken, het leven vieren en waar je samenkomt als het voorbij is. Dat verhaal hadden de Augustijnen ook al.”


Leegstand

In het gesprek valt meerdere keren het woord inspiratie. Waar zit voor hem de inspiratie in het herbestemmingsproject? Van Merrienboer: “Ook ons leegstandbeleid valt onder mijn verantwoordelijkheid. In binnensteden zie je vaak dat grote gebouwen leeg komen te staan, en geen nieuwe bestemming krijgen. Daarmee worden het lege gebouwen waar mensen geen gevoel meer bij hebben. Daarom proberen we om gebouwen die belangrijk zijn voor het verhaal van Brabant een nieuwe toekomst te geven. Ik vind het inspirerend dat dat hier is gelukt op een manier die recht doet aan het verleden van het gebouw.”

Heeft hij een link met de Augustijnen, en zo ja: wat is die link?

“Ik ben er als Eindhovenaar trots op dat de stad recht doet aan zijn cultuurhistorie. Die gaat verder terug en is diverser dan Philips en Strijp S! En we samen doen recht aan de grote betekenis van Augustinus niet alleen als theoloog maar als grondlegger van onze Westerse samenleving”

Vrienden van Domusdela

Neem contact op
Neem contact op
Bellen 040 760 1755 Bellen 040 760 1755 Mailen welkom@domusdela.nl