DOMUSDELA ONTVANGT HENRI VAN ABBE EREPENNING 2020

DOMUSDELA ontvangt binnenkort de Henri van Abbe Erepenning 2020. Dat heeft de Van Abbestichting bekend gemaakt. Deze bronzen penning wordt iedere twee jaar toegekend aan een project dat bijdraagt aan de bescherming en instandhouding van die zaken, die het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard.

Grenzen opgezocht
Volgens de Van Abbestichting is DOMUSDELA een verrijking voor Eindhoven. De herontwikkeling van het hele DOMUSDELA-complex getuigt van veel respect voor de betekenis en de plaats van het gebouw in Eindhoven. “Veel oorspronkelijke functies van de gebouwen zijn zichtbaar gebleven en geven door welgekozen architectonische ingrepen ruimte aan een breed palet van nieuwe functies. Het is een spannende en evenwichtige combinatie van restauratie, nieuwbouw en vernieuwbouw. In het spanningsveld tussen het erfgoedkarakter van de rijksmonumenten en de eisen van het nieuwe hedendaagse gebruik hebben de opdrachtgever DELA en de architecten Van Rangelrooij en Dirrix van de architectenbureaus Architecten |en|en en DiederenDirrix de grenzen opgezocht. Deze opgave hebben ze fraai vertaald in hun ontwerp,” aldus de Van Abbestichting.

Eigen schaduw

Tijdens de herontwikkeling stonden DOMUSDELA en de Henri van Abbestichting een tijdlang met de ruggen naar elkaar. Daarover zegt de Van Abbestichting nu: “Die strijd is gestreden en het resultaat mag er zijn. Het is voor de Henri van Abbestichting tijd om over de eigen schaduw heen te springen.”

Uitreiking

De bronzen penning met de beeltenis van Henri van Abbe, de sigarenfabrikant die Eindhoven het Van Abbemuseum schonk en naamgever van de Van Abbestichting, is ontworpen door Olly de Vries-van Abbe, de kleindochter van de naamgever. De penning en oorkonde zullen door voorzitter van de Van Abbestichting Wilbert Seuren worden uitgereikt op een nog nader te bepalen plaats en tijd.

Vrienden van Domusdela

Neem contact op
Neem contact op
Bellen 040 760 1755 Bellen 040 760 1755 Mailen welkom@domusdela.nl